polędwica

admin
Keymaster
Posted on 6 września 2005 at 21:47

czy mogê prosiæ kogo¶ kto wie co to jest polêdwica wieprzowa, która to czê¶æ wieprza

marek
Participant
Posted on 7 września 2005 at 00:26

Miêso pierwszej jako¶ci.
1. Polêdwica (kuper) – s³u¿y do wyrobu kie³bas. 2 Schab (górnica, kotlet, zewnêtrzna polêdwica) – nadaje siê na pieczeñ i kotlety. 3 Szynka tylna.
Miêso drugiej jako¶ci.
4 Karkówka (karczek, baleron) – u¿ywa siê w stanie peklowanym lub jako dodatku do lepszych kie³bas. 5 £opatka (-szynka przednia, plecówka).
Miêso trzeciej jako¶ci.
6 Boczek (¿eberka). 7 S³abizna (brzuch, pachwina) – nie nadaje siê do spo¿ycia, wytapia siê na smalec. 8. Golonka – (gruba noga, kolanko) przednia i tylna. 9. Biodrówka (wilk).
Miêso czwartej jako¶ci.
10. Podgardle – u¿ywane jest na smak do zup oraz jako dodatek do kie³bas. 11. G³owa (g³owizna, ³eb, ryj) – do wyrobu salcesonu. 12. Nó¿ki (stopka, raciczki) – po oparzeniu i zdjêciu raciczek s± u¿ywane na galarety oraz do salcesonów, jako zawieraj±ce wiele substancji klejorodnych. 13. Ogon – u¿ywany w stanie surowym lub wêdzonym jako smak do zup.
[img size=150]http://img230.imageshack.us/img230/1146/wieprzowina3wa.jpg[/img]

[url]http://krzych17.webpark.pl/mieso.html[/url]

Jola
Participant
Posted on 8 września 2005 at 22:03

Jedno z tego jest zgodne z prawd±,to jest miêso PIERWSZEJ jako¶ci.Jest to kawa³ek miê¶nia po drugiej stronie ko¶ci schabowej.Jest on niewielki,ale tak delikatny,¿e kotleciki z niego sma¿y siê po 30 sekund z ka¿dej strony i dodaje sie do niego bardzo ma³o przypraw,bo sam jest najsmaczniejsz± czê¶ci± ¶wini.Mo¿na go piec na grilu po krótkim pobycie w marynacie lub sma¿yæ albo dusiæ po wypchaniu farszem.Robienie z niej kie³bas by³oby najwiêksz± z mo¿liwych zbrodni± kulinarn±.sporo przepisów na polêdwiczki ma Kuroñ

Post edited by: jobi, at: 2005/09/08 20:12

Jola
Participant
Posted on 8 września 2005 at 22:09

Padres strony :[url] http://www.kuron.com.pl/%5B/url%5D

Post edited by: jobi, at: 2005/09/08 20:17

Anerite
Participant
Posted on 8 września 2005 at 22:22

Zgadzam sie z Jobi. To najsmaczniejsze mieso i dania z niego naleza do b. wykwintnych i eleganckich ze wzgledu na wyjatkowy smak i jest najdrozsze. Watpie czy ktos marnuje to na kielbase. To samo dotyczy poledwicy wolowej i cielecej. Anerite.

marek
Participant
Posted on 8 września 2005 at 23:00

Zgadzam siê z opini± ¿e poledwiczki wieprzowe to wysokiej klasy, wy¶mienite miêsko i szkoda go na wyrób wêdlin, chocia¿ je¶li kto¶ lubi……

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email