Podhale

admin
Keymaster
Posted on 6 maja 2005 at 21:21

Witojcie!Kuchnia podhalañska, tak jak ka¿da kuchnia regionalna, wywodzi siê z tradycji kulinarnej wsi. Od dawien dawna na tutejszej nieurodzajnej skalistej ziemi uprawia sie ziemniaki, zbo¿e, cebulê, kapustê, które z baranin±, jagniêcin±, serami owczymi i mlekiem stanowi³y podstawê tutejszej kuchni. Górale przyrz±dzaj± je do dnia dzisiejszego na wiele sposobów." Kto choæ raz w ¿yciu nie skosztuje prawdziwego góralskiego jad³a ten kiep! Kwa¶nica, moskole s± pyszne, po¿ywne a do tego jest w nich zaklêta historia i tradycje Podhala." Jeszcze dzi¶ ga¼dziny gotuj± ¶wietn± kwa¶nicê, jest to zupa na soku z kapusty kiszonej, fizo³y czyli fasolê z dodatkiem ziemniaków i zasma¿k± oraz ¶liwkami suszonymi i boczkiem, borsc poprostu barszcz tylko trochê inaczej bo gotowany na ¿eberkach i serwatce.Dla kochanych robotników "co by se trochê podrzarli" co¶ z miêsa np: zraz zawijany z tartym oscypkiem, panierowany zwany kasprowym oraz dla smakoszy tego miêsa baranina na dziko. Nie wiem czy w innych regionach jada siê ziemniaki z roso³em? U nas jest to bardzo popularne danie, mo¿na zje¶æ najpierw rosó³ z makaronem ale potem gdy ugotuj± siê ziemniaki to jada siê je z roso³em.Do zapomnianych, rzec by mo¿naarchaicznych potraw nale¿±: buloniki czyli placki ziemniaczane pieczone na blasze i jedzone z papk± tj. ¿ó³tkiem roztartym ze ¶mietan± i m±k± pszenn± ugotowan± tak jak budyñ, czyr- jest to potrawa z m±ki pszennej grubo zielonej na ¿arnach, ugotowanej na wodzie tak jak grysik podana z mlekiem i skwarkami, bryjka czyli ma³e kluseczki gotowane na wodzie jedzone z mlekiem i t³uszczem.S± to jednak ptrawy znane ju¿ tylko najstarszym góralom ale warto wiedzieæ co siê " drzewiej jada³o" ne wiem czy kto¶ by sie dzisiaj na to skusi³? Odwiedzaj±c Podhale warto zaj¿eæ do jednej z wielu restauracjii, knajpek czy jad³odajni lub skusiæ siê na wielki wypas u ga¼dziny wierzacej w ogromny apetyt ceprów i zje¶æ placki po zbójnicku lub pasterski kocio³ek. A je¶li w najblizszym czasie nie wybieracie siê w góry to mo¿ecie w domu sami przygotowaæ sobie taki wypas.Te wszystkie specjaly zapija sie grzañcem lub herbatk± po góralsku{ze ¶liwowica}. Zosta³ nam jeszcze deser: ko³acze podhalañskie, makowce, szarlotka, hruba baba- s³odka babka ziemniaczano-dro¿d¿owa lub ulubiony przez wszystkich kremarz placek z ciasta na miodzie przek³adany kremem. Jako ciekawostkê powiem ¿e ciasta nazywamy tu plackami a kotletów u nas sie nie sma¿y tylko piecze, mo¿ecie te¿ zje¶æ pierogi z borówkami{czytaj jagodami} bryzgane na specjalne ¿yczenie, zdaje siê ¿e to by³o w ktorym¶ z sza³asów w Dolinie Tatrzañskiej, chyba na Chocho³owskiej?Wasa Gazdzina.

Ewa
Participant
Posted on 6 maja 2005 at 21:45

Hehe znajac siebie zapewne pozarlabym gar kwasnicy , kocham kapuche pod kazda postacia . A moze bys tak przepis zamiescila , niestety na przyjazd w polskie gory w najblizszym czasie nie moge liczyc.
Pzdr Ewa

Kasia
Participant
Posted on 6 maja 2005 at 23:14

Przepis na kwa¶nice znajdziesz Ewo w dziale z zupkami, naprawdê ³atwo siê j± gotuje i jeszcze ³atwiej po¿era.Najlepsza jest z kapusty kiszonej w³asnej roboty i wcale nie musisz mieæ ogromniastej beczki. Kiszê kapustê co roku w du¿ej kamionce odziedziczonej po babci potem przek³adam do s³oi i lekko pasteryzuje.Chyba na kazdym targu mo¿na kupiæ juz poszatkowan± kapuchê, s± te¿ gospodarstwa sprzedaj±ce to warzywo i szaatkujace na miejscu, przynajmniej wiesz co jesz i mo¿esz j± zaki¶ic po swojemu.Wasa Gazdzina.

Edyta
Participant
Posted on 7 maja 2005 at 12:45

ja robiê kwa¶nicê na wêdzonych ¿eberkach….cala zupka wêdzonk± przechodzi. Super zapach i smak. Ziemniaki oddzielnie gotujê i stawiam na stó³. Robiê na oko…ale jak nastêpnym razem bêdê robiæ to postaram siê okre¶liæ proporcje i wtedy przepis zamieszczê… A wogole Ga¿dzino super, ¿e na moskole przepis zamie¶cila¶, od dawna szukalam odpowiednich proporcji… Pozdrowionka

admin
Keymaster
Posted on 8 lutego 2007 at 19:40

witam! mam pytaniem chciała bym się dowiedzieć o jakich godzinach podawane są posiłki w waszej kuchni, jest mi to potrzebne do referat. Bardzo bym prosila o odpowiedz , jak najlepiej jeszcze dzisiaj na mojego maila jesli nie sprawi to kłopotu. mój mail: sylwiad1987@interia.pl
Z góry dziękuje:) 🙂 🙂

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email