po woreczku żółciowym

leon
Participant
Posted on 17 grudnia 2004 at 23:18

Czy kto¶ móg³by mi pomóc i podaæ dietê jak± muszê zastosowaæ. Dwa dni temu rozsta³em siê z moim woreczkiem ¿ó³ciowym, a mleko… czujê, ¿e za nied³ugo :x[color=#0000FF][/color]

Post edited by: eljot, at: 2004/12/17 20:20

admin
Keymaster
Posted on 19 grudnia 2004 at 15:28

http://forum.dieta-optymalna.info/index.php?cmd=show_allmsg&group=dieta.optymalna&post_nr=25983 tam poczytasz sobie co je¶æ ogólnie – DIETA – i nic na to nie poradzisz, pó¼niej jedz ju¿ wszystko tylko w ma³ych ilo¶ciach
Mi tez nied³ugo wycinaj± CO¦ z brzucha 🙂

Narson i trzymaj sie

leon
Participant
Posted on 19 grudnia 2004 at 23:27

bylem, super, b.dziekuje :laugh:

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email