piwo domowe

Jola
Participant
Posted on 28 maja 2005 at 15:00

Poniew¿ mój ukochany cierpi na kamnicê od pewnego czas zacze³am robiæ piwo w domu (ach te ceny).co my¶licie o tym pomy¶le.Mo¿e jaka¶ wymiana przepisów?

Administrator
Keymaster
Posted on 28 maja 2005 at 16:16

Ciekawy pomys³! Podaj proszê przepisy i napisz sk±d bierzesz sk³adniki!

Jola
Participant
Posted on 28 maja 2005 at 18:35

Jak na razie ograniczam sie do gotowych zestawów, chocia¿ ostatni zmodyfikowa³am.Kupujê w sklepie Browamator. Jak mi siê uda to wklejê link[url]www.browamator.pl[/url] 😉

Jola
Participant
Posted on 28 maja 2005 at 18:46

Link nie dzia³a.Co ¿le zrobi³am?

marek
Participant
Posted on 29 maja 2005 at 14:12

[url]http://www.browamator.pl/[/url] Po wpisaniu adresu proszê zaznaczyæ go i klikn±æ na funkcjê [u]URL[/u] ( u góry nad polem do publikacji tekstu na forum)

Jola
Participant
Posted on 29 maja 2005 at 15:05

Wielkie dziêki :rolleyes:

Rafał
Participant
Posted on 15 sierpnia 2005 at 23:59

Nie kombinujmy. Piwo domowe to du¿e wyzwanie nawet dla znawców, a co mówiæ o amatorach. Ja osobi¶cie proponujê stronê http://www.browar.biz Tam siê wypowiadaj± fachowcy najwy¿szej klasy, którzy robi± piwo nie z gotowych komponentów browamatora, ale sami przygotowuj± (prawie) wszystko. A przepisy podaj± z dok³adno¶ci± do gramów i minut.

marek
Participant
Posted on 16 sierpnia 2005 at 12:35

Poeksperymentowaæ mo¿na, pytanie czy warto :rolleyes:

Post edited by: tinca, at: 2005/08/16 10:40

Jola
Participant
Posted on 16 sierpnia 2005 at 22:45

zapewniam,¿e warto,od grudnia pijemy tylko swojskie i ¿adne kupne nawet siê nie umywa

marek
Participant
Posted on 16 sierpnia 2005 at 23:53

🙂 Czyli warto!

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email