Partia nr 6 – ostatnia

Administrator
Keymaster
Posted on 17 lutego 2005 at 15:55

I na koniec konkurus – Ostatnia 6 Partia

Katarzyna
Participant
Posted on 17 lutego 2005 at 18:51

Zapiekanka cebulowo-pomodorowa

Sk³ad:
4 du¿e ziemniaki pokrojone w cienkie plasterki
2 ma³e pomidory pokrojone w cienkie plasterki
1 ma³a cebula pokrojona w talarki
1 dkg mas³a w malutkich kawa³kach
pieprz
125ml mleka
1/2 szklanki ¶mietany
125 ml bulionu
10dkg ementalera

Sposób wykonania:
Wysmarowaæ t³uszczem formê ¿aroodporn±,uk³adaæ w niej warstwami ziemniaki,pomidory, cebulê..zakoñczyæ warstw± ziemniaków.
Na ka¿d± warstwê po³o¿yæ ma³y kawa³eczek mas³a i popieprzyæ j±. Zmieszaæ mleko,¶mietanê,rosó³ i polaæ tym ziemniaki. Posypaæ tartym serem i pozosta³ym mas³em. Piec na 180 stopni 1,5 godziny na z³oty kolor.

Katarzyna
Participant
Posted on 17 lutego 2005 at 18:59

Jab³ecznik ziemniaczany

Sk³ad:
4 du¿e ziemniaki-obrane
1 zielone jab³ko-obrane
1 starta cebula
pieprz
1/2 ³y¿eczki suszonego rozmarynu
2 zmia¿d¿one z±bki czosnku
2 lekko ubite jaja
2 ³y¿ki oliwy

Spo¶ob wykonania:
Pokroic jab³ko i ziemniaki w cienkie paski.Wymieszaæ z nimi cebule,rozmaryn,
czosnek ,jaja. Oliw± wysmarowaæ tortownicê i w³o¿yæ ja na chwilê do rozgrzanego piekarnika do 210 stopni.Potem w³o¿yæ ciasto do torownicy i piec 20 min.

Katarzyna
Participant
Posted on 17 lutego 2005 at 19:08

Pikantna sa³atka z ziemniaków

Sk³ad:
6 ma³ych ziemniaków pokrojonych w kostkê
2 ³y¿ki oliwy
4 posiekane plasterki sloniny
2 starte cebule
1 ³y¿eczka curry
1 zmia¿d¿ony z±bek czosnku
2 pokrojone w kostkê pomidory
1 ³y¿eczka ¶wie¿ej miêty
pieprz

Sposób wykonania:
Ugotowaæ ziemniaki i podsma¿yæ je na patelni na z³oto i os±czyæ. Wylaæ z patelni oliwê i roztopic na niej s³oninê, dodaæ curry i cebulê.Dusic 2 minuty mieszaj±c. Potem dodaæ czosnek i sma¿yæ jeszcze minutê. W³o¿yæ pomidory i ostro¿nie mieszaæ. Dodaæ miêtê i popieprzyæ. Przelo¿yæ do salaterki z ziemniakami.

Katarzyna
Participant
Posted on 17 lutego 2005 at 19:21

Taco

Sk³ad:
1/2 kg wo³owiny zmielonej
2 posiekane z±bki czosnku
1 posiekana cebula
1 ³y¿eczka sosu tabasco
sól
1 ³y¿eczka chili
1 pokrojony w kostkê pomidor
ser do posypania
4 tortille

Sposób wykonania:
Wo³owê sma¿ymy na oliwie z czosnkiem. Pod koniec gdy miêso jest juz wysma¿one solimy,dodajemy tabasco i chili. Nak³adamy do tortilli i posypujemy pomidorami i serem. Wslawiamy na 3 min do goracego piekarnika ,by ser siê lekko stopi³. Podawaæ z wybranym pomidorowym sosem.

Katarzyna
Participant
Posted on 17 lutego 2005 at 19:29

Ziemniaki z wolowina w curry

Sk³ad:
75dkg pokrojonej w kostkê wo³owiny
1 ³y¿ka oliwy
3 posiekane cebule
4 zmia¿dzone z±bki czosnku
1 ³y¿ka startego imbiru
1 ³y¿eczka chili
2 ³y¿eczki kurkumy
375ml bulionu wo³owego
6 du¿ych pokrojonych w kostkê ziemniaków

Sposób wykonania:
Oliwê rozgraæ i porcjami opiec mieso,wyj±æ. W³o¿yæ na patelnie cebule, czosnek,imbir-dusic 2 min. Dodac chili i kurkumê,mieszaj±c dusic kolejne 2 min. W³o¿yæ miêso i zalaæ roso³em. Gotowaæ na ma³ym ogniu 35 min, dodaæ ziemniaki i gotowaæ do zmiêkniêcia.

Katarzyna
Participant
Posted on 17 lutego 2005 at 19:41

Ciasto kokosowe z rodzynkami

Sk³ad:
22dkg m±ki
1 ³y¿eczka proszku do pieczenia
5dkg wiórków kokosowych
15dkg cukru
9 dkg rodzynek
piure z 15 dkg ziemniaków
120ml mleka

Sk³ad:
M±kê przesiac do miski..Dodaæ rodzynki,cukier,wiórka,proszek. W ¶rodku zrobiæ do³ekWlaæ tam mleko i dac piure. Dobrze wymieszaæ, ale nie za mocno Prze³o¿yæ ciasto do wysmarowanej tortownicy.Piec ok 45 min w temp 180stopni.

Katarzyna
Participant
Posted on 17 lutego 2005 at 19:47

Sa³atka z dzikiego ry¿u

Sk³ad:
12 dkg dzikiego ryzu
25dkg br±zowego ryzu
1/4 szklanki migda³ów w p³atkach
1 ³y¿ka posiekanej natki
1 ³y¿ka posiekanej ¶wi¿ej bazyli
3 ³y¿ki oliwy
2 ³y¿eczki octu winnego bia³ego

Sposób wykonania:
Ry¿e ugotow±c na sypko wg przepisów na opakowaniach. Op³ukaæ i os±czyc. Migda³y wypiec 3 min w gor±cym piekarniku na z³otobr±zowy kolor. Ry¿ ,zio³a,oliwê i ocet wymieszaæ .Posypaæ migda³ami.

Katarzyna
Participant
Posted on 17 lutego 2005 at 22:43

Kawa cappucino

Sk³ad:
mleko skonensowane nies³odzone mocno sch³odzone
kawa rozpuszczalna
cukier waniliowy

Sposób wykonania:
Do shakera wlewamy mleko i wsypujemy kawê z cukrem.Proporcje dowolne.
Je¶li nasz shaker nie ubija nam dobrze lepiej zrobiæ mikserem. Mysimy ubic ca³o¶æ aby powsta³o du¿o piany. Potem wlewaæ do fili¿anek do po³owy wysoko¶ci i dope³niæ wrzatkiem.

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email