OSTRZEGAM

marek
Participant
Posted on 7 marca 2005 at 06:49

[color=#FF0000][size=4]Uczestnictwo w konkursie nie polega na skopiowaniu jak najwiêkszej ilo¶ci przepisów z innych stron. Elementarna przyzwoito¶æ wymaga aby zamieszczaj±c przepisy innych podawaæ autora. Zosta³y z³amane zasady uczciwej gry. Przepisy zostaj± wyeliminowane z konkursu, a osobê winn± ostrzegam. Administratorów strony z której przepisy zosta³y skopiowane przepraszam[/size][/color]

Post edited by: tinca, at: 2005/03/07 03:49

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email