Nowy chat

Alicja
Participant
Posted on 10 stycznia 2005 at 21:44

🙁 Dlaczego nie mogê wej¶æ na chat. Straszne rzeczy i jak smutno

Alicja
Participant
Posted on 11 stycznia 2005 at 11:35

Czy nikt tego nie czyta³ , nie³adnie

marek
Participant
Posted on 12 stycznia 2005 at 00:56

Lilu czyta³, czyta³ i odpowiadam. Serwer na którym stoi Pychotka jest gdzies tam w USA. W niedzielê nast±pi³a powa¿na awaria które jest wl±snie przyczyna naszej niedoli. Mnie tez jest przykro ¿e nie mogê z Wami rozmawiaæ. No ale ju¿ ponoæ fina³remontu blisko… Oby.

Administrator
Keymaster
Posted on 13 stycznia 2005 at 18:22

[color=#FF6600][b]Chwilowo nowy czat dzia³a – nie wiem czy to koniec problemów technicznych….
Je¶li nic siê nie zmiei Czat powinien dzia³aæ![/b][/color]

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email