No to zaczynamy

Alicja
Participant
Posted on 13 grudnia 2004 at 21:34

[color=#008000][/color][b][i]Widzê ,¿e nie ma odwa¿nych do rozpoczêcia pracy na tym forum. Ja jako ,¿e lubiê wszytkich ludzi , oprócz tych co mnie nie lubi±l.(wiadomo jak to jest ) zachêcam Was do wspó³pracy. W³a¶ciciel tego k±cika zapewne troszkê siê boi , ¿e ta stronka siê nie spodoba. Ale sami przyznacie , jest ok. Mo¿e mu pomo¿emy w budowie i nasze dobre rady potrafi wykorzystaæ.Zachêcam do odwiedzania tej stronki. :rolleyes:

marek
Participant
Posted on 14 grudnia 2004 at 10:34

[img size=150]http://www.mcjeff.com/la/cards/flowers.jpg[/img]
Gratulacje, dziêki Tobie forum straci³o "dziewictwo" Jeste¶ pierwsza gratulujê i oczywi¶cie serdecznie dziêkujê. Zapraszam na sta³e na t± stronkê. :laugh:

Alicja
Participant
Posted on 14 grudnia 2004 at 11:17

Och dziêki , ale nie chcia³am byæ kim¶, kto odbiera dziewictwo. ale jak to siê ju¿ sta³o to zapewne zaowocuje i bêd± tego efekty.
Mi³ek wspó³pracy i ciekawych rozmów na forum :blink: :rolleyes: 😆

admin
Keymaster
Posted on 14 grudnia 2004 at 14:05

I ja mam tak± nadziejê ¿e bed± efekty. :laugh: :laugh: :laugh:

Kasia
Participant
Posted on 17 grudnia 2004 at 00:35

Powodzenia !!

Bêdê tu do Was zagl±daæ i Wam kibicowaæ :laugh:

marek
Participant
Posted on 17 grudnia 2004 at 11:10

Witaj Nika, dziêkujê i zapraszam do mnie na sta³e. :laugh:

admin
Keymaster
Posted on 17 grudnia 2004 at 13:29

i ja i ja 🙂
powodzenia!

marek
Participant
Posted on 17 grudnia 2004 at 13:38

Buziaczki Gosiowo, mi³o Ciê widzieæ. Mam nadziejê ¿e zgo¶cisz tutaj na sta³e i uszczê¶liwisz nas swoimi przepismi. 🙂

Anita
Participant
Posted on 15 stycznia 2005 at 17:16

To ja te¿ siê tu przywitam!

Anita
Participant
Posted on 15 stycznia 2005 at 17:16

To ja te¿ siê tu przywitam!

Anita
Participant
Posted on 15 stycznia 2005 at 17:17

O widzê, ¿e przywita³am siê nawet 2 razy :rolleyes:

marek
Participant
Posted on 15 stycznia 2005 at 17:19

Wiêc i ja Ciê witam dwa razy, mi³o ¿e jeste¶. Zapraszamy do czunnego uczestnictwa w ¿yciu wortalu. :):):)

Katarzyna
Participant
Posted on 18 stycznia 2005 at 17:13

To ja te¿ witam wszystkich, którzy kochaj± gotowaæ i tych, którzy kochaj± je¶æ. No i tych, którzy uwielbiaj± obie te czynno¶ci (ja tak mam i nie wiem, co kocham bardziej). Niech siê nam Pychotka rozrasta b³yskawicznie i smacznie!

marek
Participant
Posted on 18 stycznia 2005 at 17:47

Oby Bazylio, oby. Dla nas wszystkich niech siê rozrasta. 🙂 🙂 🙂 Mi³o ¿e tutaj zawita³a¶. 🙂

Magdalena
Participant
Posted on 19 stycznia 2005 at 22:58

Ja te¿ siê przy³anczam stronka mi sê podoba pozdrowienia madzina :rolleyes:

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email