Komentarze na temat konkursu

Administrator
Keymaster
Posted on 17 stycznia 2005 at 21:07

Tutaj prosimy komentowaæ konkurs

Magda
Participant
Posted on 18 stycznia 2005 at 13:43

tu wpisywac je na forum czy normalnie przeprowadzic procedure dodawania?

admin
Keymaster
Posted on 21 stycznia 2005 at 15:55

Dosta³am posty z przepisami "bazyii" ró¿ne, ale s± nie zrozumia³e do koñca czyli trochê po angielsku i polsku .Tak ma byæ ja nie o¶wiecona czy jest nie tak ? pozdrowienia madzina!!!!…. :blink:

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email