Kombiwar

admin
Keymaster
Posted on 3 lipca 2005 at 18:37

Bardzo pilnie poszukujê przepisów na kombiwar. Je¶li kto¶ ma do takowych dostêp to proszê o kontakt. Mój adres mail to adler1976@tlen.pl

Rafał
Participant
Posted on 15 sierpnia 2005 at 23:47

Wszystko, co mo¿na zrobiæ w piekarniku, udaje siê te¿ w kombiwarze. Mo¿e niespecjalnie szybciej, ale za to dro¿ej (bo energii to on ¿re ¿e hej!). Ja z kombiwaru polecam pieczone ziemniaki. Obrane, wrzucam do miski z mieszanina oleju, soli i przypraw (co komu pasuje – ja dodajê bazyliê i tymianek), mieszam dok³adnie, aby mikstura pokry³a ziemniaki ze wszystkich stron, po czym piekê co najmniej 45 minut w temperaturze 175 stopni. Dobrze tak¿e pieczone wychodz± warzywa (marchew, pietruszka). I wszelkie zapiekanki (5 minut i wystarczy).

admin
Keymaster
Posted on 15 września 2005 at 15:12

Witam. Ja tak¿e poszukujê przepisów na kombiwar. Je¿eli co¶ dosta³e¶ od innych u¿ytkowników, to pro¶li³bym o przes³anie ich na mój eimal: dabdarek@interia.pl. Pozdrawiam i z góry dziêkujê. Darek.

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email