Kocham szpinak!!!

Katarzyna
Participant
Posted on 5 lutego 2005 at 21:54

I tego, kto wymy¶li³ to forum!!! A nie mo¿na przenie¶æ tego, co pisali¶my ju¿ na forum w temacie ‚Szpinako¿ercy…’ tutaj?
I baaardzo dziêkujê za tak± niespodziankê!!!

Administrator
Keymaster
Posted on 5 lutego 2005 at 23:53

Ju¿ przeniesione!

Katarzyna
Participant
Posted on 6 lutego 2005 at 03:37

Brak mi s³ów po prostu! Du¿a bu¼ka!!!
B.

joanna
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 15:53

[size=5]spinak…..pfuj! 😡 gorszej rzeczy nie jad³em! 😡 [/size]

P.S ten post zosta³ napisany przez syna Joasi,pszepraszam,Antek

Post edited by: joanna, at: 2005/03/13 10:46

Post edited by: joanna, at: 2005/03/13 10:46

Katarzyna
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 17:57

Niedobór szpinaku w organi¼mie powoduje zaburzenia ró¿nego rodzaju, objawiaj±ce siê miêdzy innymi nadmiern± sk³onno¶ci± do literówek 😀
Pozdrawiam
B.

Ewa
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 19:38

:laugh: :laugh: :laugh:

Katarzyna
Participant
Posted on 16 marca 2005 at 01:02

Szanowny Antku, synu Joanny! Wybaczonym Ci jest, albowiem m³ody¶ wiekiem i nie¶wiadom pora¿aj±cej mocy, jak± spo¿ywanie szpinaku daæ mo¿e tym, którzy mu nale¿n± cze¶æ oddaj±. 😉
A tak powa¿nie, to chyba to co jad³e¶, to nie by³ szpinak, a mo¿e szpinak, ale totalnie sknocony.
Pozdrawiam
B.

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email