knedle

maja
Participant
Posted on 29 września 2005 at 19:56

szukam przepisu na knedle czeskie ?mam sprzeczne opisy od kole¿anek jak wygl±daj± i jak sie je robi ? :unsure:

marek
Participant
Posted on 29 września 2005 at 23:43

Sk³adniki:
40 dkg m±ki,
2 czerstwe bu³eczki,
2.5 dkg mas³a,
jajko,
szkl. wody sodowej,
szczypta proszku do pieczenia,
sól
Sposób przyrz±dzenia:
Bu³eczki ocieramy ze skórki, kroimy w drobniutk± kostkê i podsma¿amy na ma¶le. Przesian± makê mieszamy z wod± sodow±, roztrzepanym jajkiem, proszkiem do pieczenia i sol±. Mieszamy, a¿ zacznie odchodziæ od ³y¿ki, w razie potrzeby dodajemy m±ki. Dodajemy bu³kê i mieszamy.

Sk³adniki:
8 dkg s³oniny,
30 dkg czerstwej bu³ki,
1/2 l mleka,
2 jajka,
10 – 15 dkg m±ki,
sól,
ew. ry¿u preparowany.
Sposób przyrz±dzenia:
8 dkg s³oniny pokrajaæ w drobn± kostkê, stopiæ (aby skwarki by³y miêkkie), skwarki wyj±æ. 30 dkg czerstwej bu³ki pokrajaæ w kostkê – 2/3 z tego wrzuciæ do wytopionego ze s³oniny smalcu i ususzyæ z³ociste grzanki, ostudziæ.
1/2 l mleka rozm±ciæ z 2 jajami, dodaæ ostudzone grzanki, resztê bu³ki (niektórzy u¿ywaj± ry¿u preparowanego), zostawiæ na 1 – 2 h.
W du¿ym, p³askim rondlu nastawiæ osolon± wodê do zagotowania. Wsypaæ do grzanek 10 – 15 dkg m±ki, osoliæ, wymieszaæ (ciasto powinno byæ do¶æ gêste). Maczan± we wrz±tku ³y¿k± k³a¶æ na wodê ga³ki ciasta wielko¶ci du¿ego jaja. Zamieszaæ, przykryæ, gotowaæ na ma³ym ogniu 20 min. (a¿ napêczniej±).

Smacznego
PS Do knedliczków polecam zawiesisty, dobrze przyprawiony gulasz.

maja
Participant
Posted on 30 września 2005 at 19:52

Bardzo dziêkuje jutro ju¿ wyprobuje 🙂

marek
Participant
Posted on 1 października 2005 at 12:00

Proszê bardzo. Napisz jak smakowa³y proszê.

maja
Participant
Posted on 4 października 2005 at 20:55

w³asnie dzisiaj robi³am knedle ,w smaku sa nawt dobre ,choæ kszta³t taki nieforemy (przynajmniej mi taki wyszed³)..Ju¿ znam smak moze kiedys bêde mia³a okazje byæ w czechach to porownam orgina³..dziekuje za przepisa 🙂 🙂

marek
Participant
Posted on 8 października 2005 at 13:59

Proszê bardzo 🙂

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email