Kiełbasa

Administrator
Keymaster
Posted on 17 stycznia 2005 at 20:16

Na pocz±tek zapraszam do dzia³u Wêdliny na naszym serwisie

[url]http://pychotka.pl/pychotka/index.php?option=com_content&task=category§ionid=3&id=148&Itemid=122[/url]

Oraz do doskona³ego przepisu Paw³a (uzupe³nionego zdjêciami wykonanymi przez niego) [url]http://pychotka.pl/pychotka/index.php?option=com_content&task=view&id=369&Itemid=122[/url]

Post edited by: admin, at: 2005/01/17 17:17

admin
Keymaster
Posted on 28 stycznia 2005 at 16:17

a gdzie przepis na kielbase wyborcza? 😛

admin
Keymaster
Posted on 28 stycznia 2005 at 16:56

[b]kielbasiarz pisze:[/b]
[quote]a gdzie przepis na kielbase wyborcza? :P[/quote]

no w³a¶nie, tinca, gdzie jest przepis na kie³basê wyborcz±?

Mariusz
Participant
Posted on 7 lutego 2005 at 17:05

[b]admin pisze:[/b]
[quote]Na pocz±tek zapraszam do dzia³u Wêdliny na naszym serwisie

[url]http://pychotka.pl/pychotka/index.php?option=com_content&task=category§ionid=3&id=148&Itemid=122[/url]

Oraz do doskona³ego przepisu Paw³a (uzupe³nionego zdjêciami wykonanymi przez niego) [url]http://pychotka.pl/pychotka/index.php?option=com_content&task=view&id=369&Itemid=122[/url]Post edited by: admin, at: 2005/01/17 17:17[/quote]
kurna – nic nie pilem, ale jak klikam na ten pierwszy link to jakos malo wedliniarsie okienko sie otwiera.
co jest?????

marek
Participant
Posted on 7 lutego 2005 at 17:10

Masz racjê, przepraszam za pomy³kê. :):):)

admin
Keymaster
Posted on 14 lipca 2005 at 13:41

Ludziska!!
Czy kto¶ wie jak siê robi prawdziw± kie³basê wêgiersk± – mocno paprykowa, leko pikantna i podsuszana – w sklepach to rarytas!

marek
Participant
Posted on 14 lipca 2005 at 14:23

[url]http://f.kuchnia.o2.pl/temat.php?id_p=15620&start=1440[/url]
Przepis autorstwa Maxella, ¶wietny.
KIE£BASA WÊGIERSKA WEDZONA
(na 5 kg surowca)

A. Surowiec:
1. Wo³owina kl. I lub II nie peklowana – 1,5 kg
2. S³onina nie solona – 3,5 kg

B. Przyprawy i materia³y pomocnicze:
I. Przyprawy:
a) u¿yte do peklowania i solenia:
1. sól warzona – 0,116 kg
2. saletra – 0,001 kg
b) dodane w czasie produkcji:
1. pieprz naturalny – 0,008 kg
2. papryka s³odka – 0,006 kg
II. Materia³y pomocnicze:
1. jelita wiankowe o ¶rednicy ponad 40 mm.
2. przêdza nr 3 lub szpilki drewniane.

C. Postac surowca po obróbce:
Wo³owina kl. I lub II rozdrobniona przez siatkê 2 mm i kutrowana ( w naszym przypadku puszczona 2-3 razy przez siatke 2 mm). S³onina pokrajana w kostkê o krawedzi 15 mm.

D. Postaæ gotowego produktu:
Kie³basa w wiankach uformowanych wg naturalnego skretu jelita. Obwód zewnetrzny uformowanego wianka 50-75 cm. Oba koñce wianka zwi±zane przêdz± lub spiête szpilk±.

E. Wydajno¶æ gotowego produktu:
w stosunku do surowca przecietnie 92%

SKRÓT INSTRUKCJI

1. Peklowanie:
Miêso peklujemy jak w poprzednich przepisach. S³oninê kroimy w pod³u¿ne kawa³ki i nacieramy dok³adnie sol± (2,4 kg soli na 100 kg s³oniny) uk³adaj±c w naczyniach. S³oninê przek³adamy co 4 dni. Czas solenia 12 dni w temp. 2-4 st.C.
Oczywi¶cie pamiêtajcie, aby korzystaæ tylko z soli wymienionej w przyprawach zarówno do peklowania miêska (sól i saletra) jak i solenia s³oniny (pozosta³a ilo¶c soli).
2. Rozdrabnianie:
Zgodnie z receptur±.
3. Mieszanie:
Wo³owine kl. I lub II miesza siê az masa nabierze kleisto¶ci. Podczas mieszania dodaje sie pieprz. Pokrojon± w kostkê s³oninê miesza siê osobno z papryk±, a nastepnie dodaje sie wo³owinê i miesza razem do dok³adnego wymieszania sk³adników.
4. Nape³nianie i wi±zanie jelit:
Wymieszan± mas± nape³nia siê bardzo ¶ci¶le jelita formuj±c wianki. Koñce wi±¿e siê przedz± lub spina szpilk± drewnian±.
Kie³basy nak³uwa sie cienk± ig³±.
5. Osadzanie:
Przez 1-2 dni w temp. 2-8 st.C i wilgotno¶ci 85-90%.
6. Wêdzenie:
Zimnym dymem (przy s³abym ruchu powietrza) przez 3-4 dni do barwy ¿óltos³omkowej z ciemnoczerwonymi prze¶witami miesa. W czasie wêdzenia nale¿y przek³adaæ kije w wêdzarni.
7. Studzenie:
Do temperatury poni¿ej 12 st.C.

admin
Keymaster
Posted on 14 lipca 2005 at 15:56

Dziêki Maxwellowi za przepis – pewnie bardzo dobry!
To co jad³em by³o mniej wiêcej o strukturze naszej kie³basy podwawelskiej jednak o bardzo mocno wyczuwalnym smaku papryki i ostrych przypraw jak tak± kie³basê zrobiæ ?

admin
Keymaster
Posted on 14 lipca 2005 at 16:15

Ju¿ wiem jaka jest oryginalna nazwa tej paprykowej kie³basy wêgierskiej, jest to kie³basa o nazwie PUSZTA, czy kto¶ co¶ wie o przepisie!!

admin
Keymaster
Posted on 8 sierpnia 2005 at 23:12

[b]tinca pisze:[/b]
[quote][url]http://f.kuchnia.o2.pl/temat.php?id_p=15620&start=1440[/url]
Przepis autorstwa Maxella, ¶wietny.
KIE£BASA WÊGIERSKA WEDZONA
(na 5 kg surowca)

A. Surowiec:
1. Wo³owina kl. I lub II nie peklowana – 1,5 kg
2. S³onina nie solona – 3,5 kg

B. Przyprawy i materia³y pomocnicze:
I. Przyprawy:
a) u¿yte do peklowania i solenia:
1. sól warzona – 0,116 kg
2. saletra – 0,001 kg
b) dodane w czasie produkcji:
1. pieprz naturalny – 0,008 kg
2. papryka s³odka – 0,006 kg
II. Materia³y pomocnicze:
1. jelita wiankowe o ¶rednicy ponad 40 mm.
2. przêdza nr 3 lub szpilki drewniane.

C. Postac surowca po obróbce:
Wo³owina kl. I lub II rozdrobniona przez siatkê 2 mm i kutrowana ( w naszym przypadku puszczona 2-3 razy przez siatke 2 mm). S³onina pokrajana w kostkê o krawedzi 15 mm.

D. Postaæ gotowego produktu:
Kie³basa w wiankach uformowanych wg naturalnego skretu jelita. Obwód zewnetrzny uformowanego wianka 50-75 cm. Oba koñce wianka zwi±zane przêdz± lub spiête szpilk±.

E. Wydajno¶æ gotowego produktu:
w stosunku do surowca przecietnie 92%

SKRÓT INSTRUKCJI

1. Peklowanie:
Miêso peklujemy jak w poprzednich przepisach. S³oninê kroimy w pod³u¿ne kawa³ki i nacieramy dok³adnie sol± (2,4 kg soli na 100 kg s³oniny) uk³adaj±c w naczyniach. S³oninê przek³adamy co 4 dni. Czas solenia 12 dni w temp. 2-4 st.C.
Oczywi¶cie pamiêtajcie, aby korzystaæ tylko z soli wymienionej w przyprawach zarówno do peklowania miêska (sól i saletra) jak i solenia s³oniny (pozosta³a ilo¶c soli).
2. Rozdrabnianie:
Zgodnie z receptur±.
3. Mieszanie:
Wo³owine kl. I lub II miesza siê az masa nabierze kleisto¶ci. Podczas mieszania dodaje sie pieprz. Pokrojon± w kostkê s³oninê miesza siê osobno z papryk±, a nastepnie dodaje sie wo³owinê i miesza razem do dok³adnego wymieszania sk³adników.
4. Nape³nianie i wi±zanie jelit:
Wymieszan± mas± nape³nia siê bardzo ¶ci¶le jelita formuj±c wianki. Koñce wi±¿e siê przedz± lub spina szpilk± drewnian±.
Kie³basy nak³uwa sie cienk± ig³±.
5. Osadzanie:
Przez 1-2 dni w temp. 2-8 st.C i wilgotno¶ci 85-90%.
6. Wêdzenie:
Zimnym dymem (przy s³abym ruchu powietrza) przez 3-4 dni do barwy ¿óltos³omkowej z ciemnoczerwonymi prze¶witami miesa. W czasie wêdzenia nale¿y przek³adaæ kije w wêdzarni.
7. Studzenie:
Do temperatury poni¿ej 12 st.C.[/quote]

Anerite
Participant
Posted on 22 sierpnia 2006 at 05:30

i dalej pisze ten idiota i admin nic nie poradzi mimo linkow, ktore dostal na ten temat? sa sposoby na takich tylko trzeba chcciec.

marek
Participant
Posted on 22 sierpnia 2006 at 13:00

Wszyscy mają to głeboko w d…. Irenko. Nawet odpisać nie raczą.

admin
Keymaster
Posted on 28 września 2006 at 17:14

Wszystko co chcesz wiedzić o mięsie i wędlinach masz na http://www.wedlinydomowe.pl/ Zapraszamy

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email