Ide do was!

admin
Keymaster
Posted on 29 stycznia 2005 at 18:07

Witam wszystkich. Postanowi³em do was na troszke do³±czyæ.
Odwiedzi³em tê strone kilka razy i mi siê podoba.
Prubowa³em wczoraj dodac moje przepisy na wino ale nie bardzo wiedzia³em gdzie wiêc wys³a³em na poczte.

Ale widze dzi¶ ju¿ jest nowy dzia³ i 3 moje przepisy.

Nie wiem ale mo¿e jacy¶ chêtni na przepis na bimberek? Czy to dobre miejsce na jego publikacjê? 😡

marek
Participant
Posted on 29 stycznia 2005 at 23:05

Witaj serdecznie, a co chcesz przekazaæ innym Ty decydujesz.

Katarzyna
Participant
Posted on 30 stycznia 2005 at 14:59

Ale do bimberka trzeba mieæ jak±¶ skomplikowan± aparaturê, prawda? Mimo to dawaj bimberek, w ciê¿szych czasach bêdzie jak znalaz³ :laugh:
Pozdrawiam B.

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email