I gdzie ta wiosna?

Katarzyna
Participant
Posted on 15 marca 2005 at 00:20

Mam powolutku do¶æ zimy i a¿ wyæ mi siê chce! Ja chcê ju¿, ¿eby by³a wiooooooosnaaaaaaaaa! Kiedy rano siê budzê i wygl±dam przez okno – bia³o. Ju¿ od tej bieli mnie mdli.
A w niedzielê by³am w Borach Tucholskich i mimo piêknego, i¶cie styczniowego ¶niegu ¶piewa³y ptaki!!! I ¶piewa³y bardzo wiosennie!!!
Znów zapowiadaj± od jutra ocieplenie. Zobaczymy.
Pozdrawiam mimo wszystko wiosennie i optymistycznie
B.

Anerite
Participant
Posted on 15 marca 2005 at 04:43

A co ja mam powiedziec, tu ino lato i lato i lato, czasem troszke jesieni i znow lato. Choinka na swieta i prawie lato za oknem i to od lat. Ja chce troche sniegu na swieta!!! Anerite.

Katarzyna
Participant
Posted on 15 marca 2005 at 10:58

Oj, to faktycznie masz gorzej! Choinka w letniej aurze, nieeeee. To ja ju¿ wolê nasz klimat 😀
Ale z drugiej strony, nie musisz nosiæ tych przebrzyd³ych grubych ciuchów!
B.

Katarzyna
Participant
Posted on 15 marca 2005 at 17:14

Chyba mamy wiosnê!!! Dzi¶ jest ³adnie i ciep³o, ¶nieg znika szybko, a ja dzi¶ zrobi³am porz±dki na balkonie i kupi³am trochê nasion. W sobotê bêdê ju¿ sia³a kobeê, ¿mijowiec, sza³wiê, sanwitaliê, minê, tunbergiê, pa³czatkê i aksamitkê. I jak znam ¿ycie, bêdê codziennie rano lecia³a do skrzynek i patrzy³a, czy co¶ mi wreszcie wykie³kowa³o. A jak siê poka¿± pierwsze ro¶linki, bêdê do nich gada³a czule, zachêcaj±c do ro¶niêcia. Istny bzik, ale uwielbiam to!
Pozdrawiam wiosennie
B.

Wiesia
Participant
Posted on 16 marca 2005 at 00:40

I u mnie juz wiosna. Krokusy pieknie zakwitly, roze wypuszczaja listki, stokroteczki polne w pelnym rozkwicie. Latam piec razy dziennie do ogrodka, zeby zaobserwowac rozwoj listkow. I Ty masz bzika Bazylio? Co ja mam powiedziec? Wsadzilam jeszcze jeden krzak rozy, Jak ja sie bede poruszac w tej gestwinie. Za maly ogrod, zdecydowanie. Jutro 17°C!

Katarzyna
Participant
Posted on 16 marca 2005 at 00:54

Aaaalee fajnoooo! Zazdroszczê. 🙂
B.

Wiesia
Participant
Posted on 16 marca 2005 at 20:11

Az zyc sie chce!!! 20°C w sloncu. Ale przyjemnie! Wiosna jest cudowna!

Katarzyna
Participant
Posted on 16 marca 2005 at 21:15

U nas te¿ cieplasto, ¿e hej!!! A ptaszyd³a to tak æwirutaj±, ¿e chcia³oby siê stan±æ i s³uchaæ, s³uchaæ, s³uchaæ….

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email