Do admina

Katarzyna
Participant
Posted on 12 lutego 2005 at 13:24

Czy mogê poprosiæ o zmianê tytu³u w jednym z przepisów. W dziale jajka i sery jest przeniesiony przepis, który poda³am na forum na omlet. Tylko prosi³abym w tytule dodaæ, ¿e to omlet pieczony. Dziêkujê
B.

Post edited by: Bazylia, at: 2005/02/12 10:26

marek
Participant
Posted on 12 lutego 2005 at 15:04

Dla Ciebie skarbie wszystko. 🙂

Katarzyna
Participant
Posted on 12 lutego 2005 at 15:19

Dziêki!
A o to ‚wszystko’ to siê w odpowiednim czasie upomnê 😉

marek
Participant
Posted on 12 lutego 2005 at 15:47

😛 😛 😛 czekam 😉

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email