Decyzja administracyjna.

marek
Participant
Posted on 8 marca 2005 at 00:00

Moj± piêt± achillesow± jest wiara w ludzi. Dlatego pisz±c o godz 3 w nocy. post pt. OSTRZEZENIE naiwnie wierzy³em ¿e to w czymkolwiek pomo¿e. Nadu¿yto mojego zaufania, obra¿ono mnie uwa¿aj±c za idiotê. Osoba której zaufa³em ¿e zmieni swoje postêpowanie nadal postêpujê wbrew przyjêtym regu³om. Oto dowód:

grog bezalkoholowy [url]http://www.restaurants.pl/przepisy/napoje/zimowy_grog.htm[/url]
Makaroniki kokosowe [url]http://www.restaurants.pl/przepisy/ciasta/ciasteczka_p.htm[/url]
Pischinger czekoladowy [url]http://www.restaurants.pl/przepisy/ciasta/pischinger.htm[/url]
pasztet miêsny [url]http://www.restaurants.pl/przepisy/miesa/pasztet_miesny.htm[/url]
sa³atka Cesar [url]http://www.restaurants.pl/przepisy/salatki/salatka_cesarska.htm[/url]
jajecznica z grzybami [url]http://www.restaurants.pl/przepisy/jarskie/jajecznica_lesniczych.htm[/url]
klopsiki z kaparami i jajkami [url]http://www.restaurants.pl/przepisy/miesa/klopsiki_zniesp.htm[/url]
Decyzjê t± podejmujê z ciê¿kim sercem. Ostrzega³em za pierwsze ³amanie regu³, za permanentne oszustwo zawieszam uczestnictwo w konkursie u¿ytkownika Ga³ucha. Decyzja jest ostateczna i nieodwo³alna.

Katarzyna
Participant
Posted on 8 marca 2005 at 12:31

Przeznaje sie do blêdu, ale nie podoba mi sie potraktowanie mnie jak zwyk³ego przestepce.. Przepisy te dostalam od moich znajomych, a o pochodzenie nie zapytalam… mój b³ad przyznaje…ale skazywanie kogo¶ bez mo¿liwo¶ci wyt³umaczenia jest bardzo przykre.

marek
Participant
Posted on 8 marca 2005 at 13:34

Kasiu to nie tak. W nocy , wczorajszej nocy napisa³em ostrzezenie. Gdyby¶ potraktowa³a je powa¿nie nie byloby problemu. A tak jest jak jest….. i mnie jest równie przykro, a mo¿e i bardziej, ale tylko taka decyzja mog³a byc podjêta.

Post edited by: tinca, at: 2005/03/08 10:40

Katarzyna
Participant
Posted on 8 marca 2005 at 19:52

Marku…to nie tak..
Jak napisales to ostrzezenie to nie wiedzialam, ze jest ono skierowane do mnie bo nie kopiowalam tych przepisów z tamtej strony tylko przepisywalam z puli przepisow jaka dostalam od znajomych! Nie powiedzieli mi , ze to przepisy z internetu.Gdybym wiedziala i zobaczla to ostrzezenie to napewno bym sie zastanowila nad tym co robie…no bo taka glupia az nie jestem!!

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email