czy wypada…

Agnieszka
Participant
Posted on 19 lutego 2005 at 15:43

… na takim forum podawaæ przepisy z wykorzystaniem tzw. gotowców 😉 I takie gdzie u¿ywa siê mikrofali zamiast piekarnika. Wychwalaæ dania gotowe np. mro¿onki pewnych firm. Oczywi¶cie jako preludium do wykonania dania g³ównego.
Tak mi przysz³o to do g³owy, gdy dzi¶ robi³am zakupy: kupujê gotowe sosy, zw³aszcza serowy do canneloni, szpinak z mro¿onki. Canneloni robiê w mikrofali, uwielbiam kawê rozpuszczaln±, przygotowywan± bez finezji, ot tak w kubku i z mlekiem.
No to jak? Wypada czy nie? 😉 :laugh:
Agnieszka

marek
Participant
Posted on 19 lutego 2005 at 16:02

Oczywi¶cie Aga, sam o tym my¶la³em i chcia³bym aby w miarê mo¿liwo¶ci zawrzeæ w po¶cie ocenê produktu. Dobre produkty to nobilitowaæ bêdzie, przed z³ymi ostrze¿emy potêcjalnych nabywców. 🙂 Oczywi¶cie proszê traktowaæ moje uwagi jako sugestje.

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email