co da smak barszczowi wołyńskiemu

admin
Keymaster
Posted on 20 października 2005 at 19:24

Znalaz³em przepis na barszcz wo³yñski. Wszy¶ciu¶ko zrobi³em – jak napisane. Ale nie ma g³ebi smaku. Ot taka pochlupka. Proszê o radê, co mu tam z przypraw dodaæ, ile jakiej, ¿eby osiagn±æ g³ebiê smaku. Proszê o ilo¶ci na taki sobie gar – powiedzmy 5 l. Ja sypiê tylko jarzynkê ( vegettê ) bo to tylko umiem, ale ma³o pomaga. Jeszcze maggi te¿ dola³em do talerza. Ale zupy mam ca³y gaaarrrr.
Jad³em kiedy¶ taki na Bia³orusi. Tam naywa siê solanka. Ale by³ dobry, z takim czerstwym, pó³ razowym chlebem ( takim jak jad³em w Wojsku Polskim ).
Pozdrawiam znawców sztuki kulinarnej.
Micha³ ( m_bondyra@poczta.onet.pl )

Anerite
Participant
Posted on 20 października 2005 at 22:13

Przepisy masz na Pychotce, szczegoly wysylam na podany adres. Anerite.

admin
Keymaster
Posted on 22 października 2005 at 00:52

Poczyta³em przepisy. Barszcz uratowany. Jest super. Zaraz ugotujê co¶ innego. Dziêkujê bardzo.
Pozdrawiam.
Micha³.

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email