ciasto zagadka biblijna

Agnieszka
Participant
Posted on 18 kwietnia 2005 at 21:16

Na moim [i]innym forum[/i] pjawi³ sie ostatnio taki przepis:

Sk³adniki
1. 250 g, Psalm 55, werset 22
2.6 sztuk, Izajasz (10,14)
3. 1,5 fili¿anki, Ks. Sêdziów (14,18 )
4. 4,5 fili¿anki, I Ks. Królewska (5,2)
5. 2 fili¿anki, Ks. Kap³añska (19,10)
6. fili¿anka, Ks. Liczb (17,23)
7. szczypta, Ks. Kap³añska (2,13)
8. 3-4 ³y¿eczki, Jeremiasz (6,20)
9. 3/4 fili¿anki, Ks. Sêdziów (4,19)
10. 3 ³y¿eczki proszku do pieczenia

Sposób przygotowania
Piekarnik rozgrzaæ do 200 st. Formê posmarowaæ mas³em. Sk³adnik 1 i 2 utrzeæ na pianê, na zmianê dodawaæ sk³adniki 3,4 i 9. Nastêpnie dodaæ sk³adniki 7 i 8. Sk³adnik nr 6 rozdrobniæ i utrzeæ. Potem sk³adnik nr 5 wymieszaæ ze sk³adnikiem nr 4 i wymieszaæ z ciastem. Na koñcu wymieszaæ z proszkiem do pieczenia. Formê wype³niæ ciastem, wstawiæ do nagrzanego piekarnika i piec ok. 50-60 minut.

P.S. Sk³adnik nr 8 najlepiej rozpoznaæ poprzez s³ownik biblijny lub wydanie tzw. protestanckie.

Kto pomo¿e odszyfrowaæ??? 🙂

Wiesia
Participant
Posted on 19 kwietnia 2005 at 00:04

No no , gdybysmy mieli sie tak zabierac do gotowania, to byloby na swiecie duzo ekspertow od biblii a zadnego od gotowania. Na szczescie to tylko zagadka. I to dobra!

Katarzyna
Participant
Posted on 20 kwietnia 2005 at 23:31

. 250 g, Psalm 55, werset 22 – mas³o
2.6 sztuk, Izajasz (10,14) – jajka
3. 1,5 fili¿anki, Ks. Sêdziów (14,18 ) – miód
4. 4,5 fili¿anki, I Ks. Królewska (5,2) "Salomon przys³a³ do Chirama takie poselstwo"
5. 2 fili¿anki, Ks. Kap³añska (19,10)
6. fili¿anka, Ks. Liczb (17,23)
7. szczypta, Ks. Kap³añska (2,13)
8. 3-4 ³y¿eczki, Jeremiasz (6,20) – kadzid³o i korzenie, to podejrzewam, ¿e korzenie 😀
9. 3/4 fili¿anki, Ks. Sêdziów (4,19) – mleko albo woda, bo oba s± w wersecie wymienione (pewno mleko)
10. 3 ³y¿eczki proszku do pieczenia

Mam Bibliê Brytyjskiego Toarzystwa Biblijnego, która ró¿ni siê nazwami ksi±g od katolickich, dlatego nie wiem, które ksiêgi to Kap³añska i Liczb. W I Królewskiej musia³a nast±piæ pomy³ka, z tym korzeniem pewnie inne t³umaczenie.

Administrator
Keymaster
Posted on 21 kwietnia 2005 at 02:34

Ciekawe co z tym proszkiem do pieczenia ::

Agnieszka
Participant
Posted on 21 kwietnia 2005 at 09:25

nr 8 to cynamon

Anerite
Participant
Posted on 21 kwietnia 2005 at 21:18

Aga, u mnie ten link sie nie otwiera. Anerite.

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email