Ciastkiem w czoło na wesoło

Alicja
Participant
Posted on 12 stycznia 2005 at 21:43

🙂 Jak ci siê uda³ pierwszy samodzielnie ugotowany obiad ?
-Nie najgorzej. Doktor powiedzia³ , ¿e za tydzieñ m±¿ bêdzie zdrów i wróci do domu.

:huh: M±¿ wraca z polowania. ¯ona pyta siê go podej¿liwie:
– A có¿ to za liczba na papierze przytwierdzonym do nogi zaj±ca ?
– Jaka znowu liczba ?
-O tu – ¯ona podsuwa mu pod nos karteczkê z napisem 9.75
-Ach to , dla pamiêci zanotowa³em sobie godzinê kiedy odda³em strza³

:laugh: Ile litrów mleka , gospodarzu, daje pañska krowa ?
-Dziesiêæ.
-A co robi pan z tym mlekiem ?
-Dwa litry wypijam, a dwana¶cie odstawiam do mleczarni.

marek
Participant
Posted on 14 stycznia 2005 at 17:33

:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: Dobre Lila, zw³aszcza ten o mleku. 😆 😆 😆 😆 😆

Alicja
Participant
Posted on 18 stycznia 2005 at 16:04

😡 W pewnej szafie spotka³y sie dwa mole.
-Cze¶æ ! Jak zdrowie ?
-Fatalnie ! Mam straszne bóle ¿o³±dka.
-Wczoraj na kolacjê zjad³em kawa³ spódnicy w kratke ,
a zapomnia³em , ¿e szkocka kuchnia mi szkodzi.

Post edited by: lilka, at: 2005/01/18 13:12

Jola
Participant
Posted on 26 maja 2005 at 23:24

Na temat Szkotów
Szkot naprawia dach. Omskne³a mu sie noga i spada. Mijaj±c okno kuchni krzyczy:
-Ugotuj na jedn± osobê, ja zjem w szpitalu.

marek
Participant
Posted on 27 maja 2005 at 01:02

😆 😆 😆

You must be logged in to reply to this topic.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email